O Švejkovi a modlitbách

Poslední dobou více sleduji modlitby – jak vlastní, tak i cizí. Jakým způsobem se lidé modlí? V mém prostředí se učí, že modlitba je rozhovor s Bohem… A tak někdy poslouchám jak se modlím a jak se modlí lidé v mém společenství a někdy je to velmi zábavné. Bavím se otázkou, jestli tak jak se modlím(e) bych se dokázal bavit se nějakým kamarádem v reálném světě. Naše formulace jsou někdy tak komické… Mnohdy je to čistokrevná křesťanština (nářečí dlouho věřících).

Ale to je věc jiná… Minulou neděli jsem se sám sebe ptal, proč jsem vlastně přišel na Bohoslužbu. Odpověď byla smutná – uvědomil jsem si, že jsem tu vlastně z povinnosti a zvyku. To mě trochu zarmoutilo. Na Bohoslužby přece chodíme proto abychom dostávali nové věci od Boha!!!

Hebrejům 11:6  Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.

A v tom to právě je: když nic nečekáš, nic nedostaneš… Vzpomínám s oblibou na jednu epizodu ze Švejka. Inspekční generál přijíždí zkontrolovat jednotku. Nech ji nastoupit a pak v rámci budování disciplíny vojáku je všechny žene na záchod. Povinně! Rozkaz je dán a tak je plněn. V tom se ozve Švejk: „Proč bych měl jít na latrínu, když už jsem tři dny nejedl?“ Inspekční generál pak zjišťoval jak je to možné a zjistil, že o guláš s bramborem oficíři nežádali a proto ho mužstvo nedostalo. Na vedlejším stanovišti armády pak guláš vylévali do pole. „To je učiněný krecht na brambory s gulášem!!!“ Prohlásil inspekční generál.

Když jsem dnes ráno dělal inspekci svých motivů a postojů, došlo mi jak moc máme zaslíbení v Kristu. Ale nikdo o ně nežádá!!! Tak málo hledáme a pídíme se… Necháme na sebe lést kdejakou chřipku a alergii a přitom víme jak z toho. Máme přece návod:

List Jakubův 5,13 – 15:  Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.

Moc jsme si zvykli na náš materialismus a tablety. V tom asi mohu souhlasit se panem Rathem: „Lékárna na malém městě je luxus.“ Kdyby toho nebylo, lidé by se víc modlily.

Jan 14:12  Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.

A co je tohle? Kristus křísil mrtvé… Slepí viděli… přečti si evangelia; tam to je… No a co my? Nevím s kým jsem se o tom bavil, ale došli jsme k závěru, že mrtví nevstávají k životu protože se za ně nikdo nemodlí… No není to učiněný krecht na Boží zalíbení? Máme to tam nahoře ale nikdo o nežádá.

K upřímnému se má Hospodin upřímně. Ke konkrétnímu se má konkrétně. Každý je odměňovaný tím jak uctívá: pokud budeme k našemu konkrétnímu Bohu konkrétní, On bude konkrétně odpovídat. Pokud naše modlitby budou fráze, Jeho odpověď budou také fráze a nebudeme vidět Jeho jednání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *