Sociální pánev

Navštěvuji jedno menší město na Šumavě. Je posazené v krásné krajině a přírodě ale lidé tam žijící jsou v mnohém zvláštní. Když jsem jednou přijel navštívit toto místo, přišel jsem na to čím je zvláštní místní lid. Našel jsem princip, který je obecně platný a týká se mnoho oblastí života. Více v článku.

Myšlenka sociální pánve

Jsem si celkem jist, že už něco podobného někdo vymyslel ale nikde jsem to neviděl.

Vsuvka (úvodní příběh):

Jak jsem uvedl, navštěvuji jedno krásné město na Šumavě. Kolem dokola obklopené horami a skalní starousedlíci odsud prakticky nevyjdou. Bydlí a jsou spokojení v tom co mají, ale vztahy mezi nimi jsou zvláštní. Bez důvodu na vás zaútočí a vy ani vlastně nevíte proč.

Lidé toho města jsou na pánvi, kdy rantl tvoří kopce a hory kolem. Tím, že lidé našeho modelového města, tuto pánev neopouští a žijí neustále na omastku žabomyších válek, kdy se pálí jak o dno pánve, tak i mezi sebou.

Toho je dle mého důvod, proč jsou místní lidé tak zvláštní. Je zatím jediná věc: Ukazuje se, že jakýkoliv systém nebo skupina, která se uzavře okolí, začne degenerovat. Pojďme se podívat na pár příkladů dalších případů:

Nevětraná místnost

Úplně nejjednodušší příklad je nevětraná místnost. Uzavření tohoto systému způsobí ztuchlinu a není možné uvnitř být.

Jedinec

Pokud se jedinec uzavře do sebe říkáme, že je sebestředný. S takovým člověkem je těžké s ním jakkoli vyjít, něco mu vysvětlit. Nakonec sebestředný člověk dojde k závěru, že jsou vlastně všichni kolem zlí a jenom on je letadlo. V horším případě se utopí v sebelítosti a sáhne si na život.

Totalitní státy

Za železnou oponou se část světa uzavřela a později se prokázalo, že tyto státy zaostali o mnoho. Ve společnosti posttotalitního státu také vzniklo mnoho nešvarů. Korupce, strachy z lidí, sousedů, policie a politiků. Někdy jsou to strachy domnělé, jindy oprávněné…

Církev

Na úvod je nutno říct, že jsou círvke a církve (tj. nejen katolická církev). Pokud se církev uzavře před světem, nemůže předat světu poselství, které mu má předat. O tom, že křesťané mají pravdy, které mohou světu pomoci dle mého není pochyb ale to je jiná pohádka. Pokud církev nemůže naplnit toto poslání, hledá jinou aktivitu. Tou bývají často spory o věci, na kterých většinou nezáleží. Kolik se vejde andělů na špičku jehly apod.

Integrita vs. uzavřenost

K výše uvedeném je ještě třeba něco dodat. Je rozdíl mezi identitou. Když větráme, místnost se tím nezhroutí. Stěny zůstávají beze změn. Člověk se zdravým sebevědomím, když komunikuje, udržuje hranice své osobnosti (nenechává se manipulovat). I stát má své hranice a suverenitu i když je EU. Stejně i církev: jakkoli se otevře světu nesmí ztratit své poselství.

Řízená pánev: komunita

I to co se může zdát jako špatné lze využít. Neboli každá mince má dvě strany. Pánev se může zdát jako čistě negativní záležitost. Nicméně je možné ji využít. Pokud máme skupinu lidí, kterou potřebujeme něčemu naučit, uzdravit se apod. Ve společnosti se množí lidé  (např. recidivisté a narkomani), kteří v normálním prostředí padají neustále do nějakých neřestí. Pro ty může být vhodným řešením (na čas, nebo na stálo) komunitní způsob života…

Závěry

Pokud bych měl vzkázat lidem města popsaného v prvním příkladu, bylo by to asi jen toto: vylez občas ven. Udrž si rozhled… A to způsobí, že i tobě samotnému bude lépe. Totéž platí i pro ostatní ostatní příklady.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.