Recenze knihy Komenský v sukních

Je vskutku zvláštní číst knížku vlastní mámy, kdy už na venkovní obálce je možné se dočíst, že je to vzácná žena, protože jsem se na ní takto nedíval, vzhledem k tomu jak blízce se známe. Ne nadarmo se říká, že doma není nikdo prorokem…

Maminčiny fejetony, které mi byly mnohokráte nabídnuty ke čtení ale až doposud jsem je odmítal z časových důvodů (čtu velmi pomalu), ale nyní jsme se pro ně rozhodl a tím spojil příjemné s užitečným. Kniha V sukních Komenského je souborem fejetonů ze života obyčejného křesťana (smrtelníka) a je velmi zábavné, pro mě, jakožto pro syna autorky, číst o tom co jsem zažil z velké části jako aktér, z pohledu třetí osoby. Zejména proto, že jsme s maminkou řadu let mnoho nenamluvili protože maminka leccos považuje za samozřejmost, věc jasnou a komunikování nehodnou. V další stati rozeberu několik fejetonů, které mě nejvíce zaujaly.

Kdo se může těšit domů?

Je to vskutku zvláštní. Autorka se zabývá až nebezpečně podobnými tématy jako já. Čím to? Fejeton Kdo sem může těšit domů popisuje situaci kdy jediný kdo se těšil domů ze školního týdenního soustředění z celé třídy, byla má sestra. Zvláštní se autorce zdá to, že dcera byla doma ráda i když autorce samotné jsme přišli často protivní úplně všichni. Dále se jeví být úžasný celý příběh naší rodiny. Je nesporným důkazem Boží lásky k lidem, jeho plánování a časování věcí a situací.

Bohem plánované rodičovství

Hned další fejeton je na podobné téma. Rozbírá zvláštnosti dneška co se rodiny týče. Začíná příběhem matky pátého, právě narozeného dítěte a přes tento prolog rozvijí úvahu o tom, že dnes je pro někoho i jedno dítě moc. Dál navazuje autorka osobní zkušeností, když zjistila, že je těhotná a čeká třetí dítě (mně). Hlavní myšlenka článku je v tom, že nevíme mnoho o budoucnosti a není naším právem se na ni hněvat, když nejde vždy podle našich představ. Porovnává pohled nadšených starších sourozenců z malého bratříčka s materiálními obavami dospělého člověka. Fejeton končí shrnutím radostí, které přineslo třetí dítě.

Kolik programů umíš, tolikrát jsi člověkem

s podtitulem aneb můj první počítač

Tento článek líčí lítý (ale vítězný) boj starší dámy s výpočetní technikou. Na začátku všeho stálo přátelství autorky s misionářkou z Německa. A protože stále platí, že Němci jsou na tom po materiální stránce stále poněkud lépe, rozhodla se tato paní darovat mámě své vyřazené služební PC. Ta ho statečně odmítala hlavně ze strachu, že s ním nebude umět. Po delších peripetiích se počítač vydal Evropou ke své nové majitelce, která (nic jiného už nebylo možné) jej osedlala, překonala svůj strach a naučila se vše co potřebuje. Závěrem poznamenává, že jediné co ji mrzí je to, že počítač nenechala přivést dřív.

O pejscích a křesťanech

Tento fejeton popisuje princip objevený při procházce se psem. Pes autorky je vychován a poslouchá na slovo. I přes to musí být ve městě na vodítku, protože je to rozený bojovník, který blbě vidí a tak útočí na všechno, co se mu nezdá. Při jedné z procházek se k výpravě připojil i cizí pes – bez vodítka a vychování. Ve fejetonu se líčí to, že pes autorky se chráněn tím, že je vychovaný a má pána. Kdežto ten druhý spadl do vody, protože neposlouchal, málem skončil pod autem, když druhý pes byl bezpečně u paniččiny nohy. Touto úvodní příhodou je uveden princip, že ani lidé, kteří věří v Boha nejsou bez chyb. Dokonce to ani není možné a Bůh to po lidech nechce. Jde tu o něco jiného: stane se, že jdeme špatným směrem, ale pokud posloucháme Boha, včas nás zavolá zpět. Článek je uzavřen tím, že se blíží Velikonoce. Neměli bychom zapomínat na Ježíše Krista, protože zemřel za hříchy každého z nás, miluje nás a čeká až k němu přijdeme. Pokud tak učiníme, budeme mu patřit a dá nám život věčný.

Slovo závěrem

Čím to shrnout? Čtení knihy je velmi poutavé. Je plné nečekaných zvratů, které předem neodhadnu ani já a to jsem byl u většiny popisovaných událostí osobně. Kniha je zábavná i dojemná – v mnoha momentech přivádí k slzám. Je z prostředí Apoštolské církve a v jedno článečku figuruje i námi milovaná Biblická škola v Kolíně. Kniha přináší další hlubší pochopení mé mámy i naší rodiny. Pochopení pohledu rodiče na dítě, pro ty, co ještě rodiči nejsou je také věc neméně zajímavá. To vše se hodí! Každý je tím z čeho vzešel a znát sám sebe je dobrý základ pro život.

Bibliografie titulu

Název: Komenský v sukních

Autor: Marie Faldynová

ISBN: 978-80-7112-157-2

Nakladatelství: Křesťanský Život © 2011,

Pod Červenkami 504, Albrechtice 735 43

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *