Jak vzniká odbornost

Nevím jak moc mohu zaujmout touto úvahou lidi neznalé místopisu města Plzně. Spoléhám tedy alespoň na to, že poměrně známou stavbou je Borská věznice – tudíž je ve trochu ve známosti i městská část Bory. Já sám pobývám na koleji B36, při studiích ZČU, už skoro dva roky a jednoho krásného odpoledne jsme s přáteli narazily otázku ODBORNOSTI.

Nejprve se musíme zamyslet nad základem slova ODBORNÝ. Na celou myšlenku mně přivedlo úsilí vysvětlit kamarádům z koleje jak se dostanou k Litické přehradě. Vyskytl se problém udání směru chůze – půjdete-li do Litic, jdete směrem z Bor – jinak řečeno OD BOR. Pak je v celku logické, že člověk směřující tímto směrem jde ODBRONĚ – tedy stává se ODBORNÍKEM.

V těchto širších souvislostech je také hned jasnější snaha přesunutí výuky všech fakult ZČU, které v současné době sídlí různě po Plzni, právě na Bory, na takzvaný Zelený trojúhelník. Také je hned více srozumitelné proč na Borech doposud převládají hlavně technické fakulty (studenti FPE a ostatní nechť prominou). Stojí za tím právě snaha zvýšit ODBORNOST.

Nyní se můžeme položit na otázku „Jak vzniká odbornost?“. Zdali je vetší odborník student sedící v posluchárně EP110 nebo kolejník, dálkař nebo jiný externista, který jde kolem školy maximálně do menzy. Z výše uvedených skutečností zle usoudit, že ta pravá ODBORnost vzniká cestou ze školu domů – tudíž čím více času trávíte cestou ze školy, tím více budujete svou odbornost.

Výše uvedené úvahy vysvětlují i řadu dalších faktorů. Proč je Západočeská univerzita oblíbená po celé České republice? Mezi mými kolegy studenty jsou i obyvatelé Ostravy a jiných vzdálených míst! Proč myslíte? Proč nevolily bližší univerzity, např. v Brně něco Praze? Dle mého je to zcela prosté – co se odbornosti týče, ZČU dominuje a produkuje nejlepší ty nejlepší OD BORníky.

Ale nejen produkcí odborníků vyniká Plzeň 3. Na další úvahy mě přivedla skutečnost, že na Borech je nedostatek bytů. Na toto jsem narazil, když mi nebylo přiděleno místo na koleji. Přebýváte-li na Borech stáváte z vás totiž PŘEBORNÍK a proto je zde o byty neskonalý zájem.

A mohly bychom pokračovat téměř do nekonečna. Z těch zajímavějších uvedu už jen BORce. Jak myslíte, že to asi vzniklo? ÚBOR jakožto pruhovaný obleček obyvatelů nedalekého nápravného zařízení. Závěrem bych zmínil příBORníky, tedy městské části přiléhající k Borům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.